{Play}

L'IES Marc Ferrer representarà les Illes Balears, com a l'únic institut de l'arxipèlag que ha estat seleccionat per a participar en els Projectes d'Innovació Educativa Dualiza 2023/2024, amb una proposta què, a més de ser innovadora, s'anticipa al futur panorama laboral.

La convocatòria d'ajudes Dualiza té com a objectiu dotar d'ajudes econòmiques i tècniques als instituts seleccionats, per a la realització de projectes en col·laboració amb una empresa o entitat.
El projecte formenterer, que ha estat promogut per la Comissió d'Emprenedoria de l'IES Marc Ferrer, en xarxa amb l'IES Consaburum i l'Àrea Ambiental de Ca Na Putxa, consistirà en l'Automatització de tasques administratives amb intel·ligència artificial generativa.

La finalitat d'aquesta proposta és proporcionar una formació pràctica i actualitzada que permeti a l'alumnat adquirir habilitats i competències en Intel·ligència Artificial i automatització. Això capacitarà als futurs professionals administratius per aplicar aquest coneixement a les tasques d'administració requerides pel panorama laboral, tot mantenint un esperit ètic i crític.
L'equip de l'Aula d'Emprenedoria de l'IES Marc Ferrer ja està treballant en l'elaboració del projecte, que presentaran 19 de març al Congrés d'Aules d'Emprenedoria del Parc Bit, a Palma, i el 10 d'abril a la Fira d'Ocupació i Emprenedoria, al Jardí de ses Eres.

Es preveu que el projecte quedi enllestit durant el mes de setembre, moment en el qual l'IES Marc Ferrer farà una presentació dels resultats als mitjans de comunicació i a les empreses i entitats locals.

Foto: Alumnes del projecte seleccionat.